Vydávání žádostí

Tisk žádosti o přijetí

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader.

Postup při elektronickém vydávání žádosti

Postupujte tímto způsobem:

 1. Navštivte úvodní stránku https://zapisyzs.liberec.cz/
 2. Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat
 3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".
 4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonného zástupce.
 5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 6. Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí​] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různé číslo, tak do základních škol odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

Možnosti získání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné vydat dvěma způsoby:

 1. Elektronické vydání žádosti – preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách.
 2. Vyzvednutí v základní škole – žádost je možné vyzvednout na spádových ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí?

Vytiskněte si počet žádostí se stejným číslem žádosti shodný s počtem základních škol, na které se chystáte své dítě zapsat.

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí!

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
 4. osobně do schránky školy (dle pokynů jednotlivých spádových škol),
 5. osobní podání: dle pokynů jednotlivých spádových škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené školou a při podání předložit:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Jak vyplnit trvalý pobyt dítěte

Správně zadaný trvalý pobyt dítěte je důležitý pro zjištění spádové školy. Při zadání lze využít tzv. našeptávač ulic, příp. částí obce.

Postupujte tímto způsobem:

 1. Začněte psát ulici trvalého pobytu dítěte. Po chvíli se objeví našeptávač s nalezenými možnostmi. Můžete psát dál, nebo zvolit některou z navržených možností.
 2. Dále pokračujte zadáním čísla orientačního (jako druhé políčko vedle čísla popisného).
 3. Jakmile potvrdíte zadání čísla orientačního (Enter, Tab, kliknutí myší do dalšího formulářového prvku), automaticky se doplní zbytek adresy.
 4. Jestliže se adresu nepodařilo dohledat, případně pro zadanou adresu není evidována spádová škola, objeví se varovná zpráva. Tato zpráva obsahuje i odkaz pro vymazání zadaných hodnot a opětovné zadání adresy.

Dohledání vygenerované žádosti

Zadáním čísla pojištěnce, příp. hesla (pokud bylo heslo při generování žádosti zadáno) do formuláře "Vstup do systému" na úvodní stránce dojde k vyhledání žádosti o přijetí k dítěte k základnímu vzdělávání. V případě, že nedojde k zobrazení údajů (stránka nebyla nalezena), tak zkuste znovu zadat číslo pojištěnce (příp. heslo) na úvodní stránce. Musí být povolené používání cookies souborů.

Pozor, při chybném zadání čísla pojištěnce může dojít k zobrazení formuláře pro vydání nové žádosti o přijetí pod jiným číslem žádosti (pravý horní roh žádosti). Do základních škol však odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Co lze dělat v případě problému

Pokud se vám nedaří vygenerovat žádost, nebo si ji zpětně dohledat, kontaktujte správce systému na emailové adrese: burda.martin@magistrat.liberec.cz. V textu popisu vašeho problému uveďte potřebné údaje (jako jméno dítěte, identifikátor žádosti, příp. číslo pojištěnce dítěte) pro kontrolu a příp. opravu uložených údajů vaší žádosti.