Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
8. 4. 2019 - 24. 4. 2019
 
2.
Sběr žádostí
25. 4. 2019
 
3.
Vyhodnocování žádostí
do 30 dní od sběru žádostí

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2018, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci vyhláška ke stažení

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 
Počet škol: 
21
Podaných žádostí: 
1112
Přijatých žáků: 
1064
Přijatých spádových: 
860
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
1186
Vygenerovaných žádostí: 
1399
Přerušení správního řízení: 
0
Odložení školní docházky: 
210
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1383
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
15
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
215

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí6 let7 letPočet dětí celkem
4415
317724
212438162
Celkem14546191

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
23615102
Celkem vícenásobně přijati žáci361551 žáků \ 102 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 51 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do spádových základních škol v Liberci
  • elektronická podpora zápisů do spádových základních škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k povinné školní docházce, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do spádových ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,
  • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí jednotlivým spádovým základním školám,
  • zjednodušit administraci vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ v Liberci
  • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé spádové školy,

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.