Zápis pro školní rok 2020/2021

I. fáze - vydávání žádostí - 6. dubna 2020 až 22. dubna 2020

II. fáze - sběr vyplněných žádostí - do 23. dubna 2020 (dle pokynů spádových ZŠ)

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Upozornění:

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do základních škol zřizovaných SML (v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Průběh zápisu“ na tomto portálu.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem. 

 

 

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
6. 4. 2020 - 22. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
23. 4. 2020
dle pokynů spádových ZŠ
 
3.
Vyhodnocování žádostí
do 30 dní od sběru žádostí

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2020,

kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

v Liberci vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
21
Podaných žádostí: 
0
Přijatých žáků: 
0
Přijatých spádových: 
0
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
1049
Vygenerovaných žádostí: 
0
Přerušení správního řízení: 
0
Odložení školní docházky: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1371
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
17
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
235

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do spádových základních škol v Liberci,
  • elektronická podpora zápisů do spádových základních škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k povinné školní docházce, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do spádových ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,
  • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí jednotlivým spádovým základním školám,
  • zjednodušit administraci vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ v Liberci,
  • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé spádové školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer (verze 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.