Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Iva Havlenová
Ulice: 
Jabloňová
č.p.: 
564/43
PSČ: 
460 01
Městská část: 
Liberec
Telefon: 
733143194
Datová schránka: 
hs2mjhv
Adresa poskytování vzdělání: 
Jabloňová 564/43
Vypsaná volná místa: 
50

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020/2021

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na Základní škole a Základní umělecké škole, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez osobní přítomnosti dětí

dne 23. dubna 2020.

Zapisujeme děti, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, včetně těch, které při minulém zápisu žádaly o odklad školní docházky.  Budeme otevírat dvě třídy, celkem pro 50 dětí. Jedna třída bude bez rozšířené hudební výchovy, druhá s rozšířenou hudební výchovou.

Zápis bude probíhat elektronicky. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, příp. žádost o odklad školní docházky na stránkách https://zapisyzs.liberec.cz/.

 Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 6. dubna 2020. Uzávěrka přihlašování bude 22. 4. 2020, na pořadí podání žádosti nezáleží. Vytištěné a podepsané žádosti o přijetí + kopii rodného listu dítěte, příp. žádosti o odklad (včetně příloh) odevzdejte prosím do 23. 4. 2020:

 • datovou schránkou s elektronickým podpisem
 • emailem s  elektronickým podpisem
 • poštou (podepsaný originál žádosti, kopie rodného listu, u odkladů školní docházky i s doporučeními)
 • do bílé schránky u bočního vchodu školy (boční vchod školy – naproti velké křižovatce)
 • osobně dne 23. 4. 2020 od 15.00 do 17.00 hodin – pouze výjimečně (lze si rezervovat čas v rezervačním systému)

K osobnímu podání prosím předložte:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy

Vzhledem k mimořádné situaci, ve které se nyní všichni nacházíme, bude zařazení zájemců do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy řešeno v momentě, kdy bude zrušeno mimořádné opatření, tzn. po nástupu dětí do školy. Poté budou zájemci vyrozuměni a proběhne praktická část zjišťování předpokladů pro výuku v této třídě. V tuto chvíli ještě nedokážeme nikdo odhadnout, kdy tento moment nastane, nyní počítáme s termínem během června. Zájemce o výuku ve třídě s rozšířenou hudební výchovou prosíme o poznámku RVHV v pravém horním rohu vytištěné žádosti.

 Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, pošlete nebo přineste spolu s vytištěnou a podepsanou žádostí také:

 • doporučení školského poradenského pracoviště
 • doporučení odborného lékaře, případně klinického psychologa 

 

Vytištění žádosti

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, požádejte o její vytištění  prosím mailem: sekretariat@zsjablonova.cz nebo telefonem 733 143 194.

V Liberci 30. 3. 2020

 

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

 

Část obce: Liberec XI-Růžodol I
Ulice Číslo popisné / orientační
Akátová 513/1, 483/2, 492/3, 533/4, 485/5, 503/6, 491/7, 476/8
Bosenská 13, 631/1, 553/3, 567/5, 527/6, 555/7, 409/8, 552/9, 381/10, 538/11, 535/12, 539/13, 516/14, 540/15, 520/16, 517/18, 642/19, 514/20, 643/21, 519/22, 638/23, 505/24, 556/25, 639/25a, 597/26, 551/27, 593/27a, 557/29
Chatová 323/1, 299/2, 452/3, 470/4, 425/5, 654/6, 430/7, 473/8, 311/9, 595/10
Harantova 524/1, 407/2, 340/3, 319/4, 349/5, 392/6, 499/7, 481/8, 391/10, 353/11, 327/12, 500/13, 487/14, 409/15, 381/16
Jílovská 339/1, 338/2, 386/3, 344/4, 477/6
K Bauhausu 609, 610, 612, 655
Na Růžku 536/2, 387/3, 385/5, 382/6, 408/7, 380/8, 388/9
Obchodní 606, 618, 622
Ostašovská 521, 570, 625, 234/3, 335/4, 501/6, 368/8, 367/10, 369/12, 324/14, 363/19, 132/20, 647/23, 153/24, 34/25, 584/26, 199/28, 576/29, 73/31, 379/32, 586/33, 573/37, 471/44, 465/46, 303/48, 314/50, 352/52, 461/54
Partyzánská 363/1, 530/3, 339/7, 338/9, 337/11, 482/13, 513/15, 483/17, 320/19, 524/21, 407/23, 347/31, 444/33, 589/33a, 644/33b, 649/33c, 650/33d, 651/33e, 652/33f, 653/33g, 648/34, 627/36, 601/37, 601/39, 575/40, 602/41, 582/42, 603/43
Sousedská 599, 600, 605, 607, 611, 624, 625, 626
Srbská 518, 379/1, 522/2, 380/3, 388/5, 241/6, 262/8, 389/9, 416/10, 594/10a, 497/11, 441/12, 498/13
Suldovského 305/18, 304/20, 491/22, 476/24, 499/26, 481/28, 345/29, 325/30, 326/32, 391/33, 350/34, 634/34a, 486/35, 496/36, 440/37, 510/38, 523/39, 394/40, 420/41, 405/42, 532/43, 404/44, 526/45, 472/47, 515/48, 488/49, 505/50, 528/51, 519/53
U Trati 636, 635/2, 389/9, 414/11, 466/13
Úvozní 10, 331/1, 563/2, 287/3, 311/4, 288/5, 322/6, 317/7, 289/9, 341/10, 361/11, 454/12, 484/14, 312/23
Část obce: Liberec XII-Staré Pavlovice
Ulice Číslo popisné / orientační
Balbínova 119/1, 105/2, 108/3, 152/4, 120/5, 151/6, 90/7, 155/8, 424/10, 423/12, 123/18, 210/19, 84/20, 225/21, 86/22, 88/24, 96/26, 97/28, 124/30
Dykova 106/1, 89/2, 110/3, 589/4, 111/5, 124/7, 225/9, 92/10, 300/11, 620/12, 331/13, 192/14, 597/15, 230/16
Generála Svobody 140/57, 144/59, 137/61, 172/63, 182/65, 165/71, 161/77, 93/83, 150/94, 75/100, 24/107, 25/108
Jabloňová 414/9, 413/11, 156/12, 412/13, 95/14, 411/15, 99/16, 410/17, 104/18, 409/19, 112/20, 408/21, 105/22, 407/23, 119/24, 403/25, 402/27, 446/29, 445/31, 209/32, 136/34, 138/36, 143/38, 516/40, 226/41, 530/42, 564/43, 562/44
Jiříkova 104/1, 99/2, 145/3, 146/5, 147/7
Koroptví 814
Letná 93/2, 277/4, 436/6, 435/8, 434/10, 433/12, 646/13, 432/14, 100/15, 431/16, 101/17a, 418/17, 417/19, 147/21, 422/22, 278/23, 421/24, 155/25, 420/26, 120/27, 847/27a, 419/28, 566/29, 90/30, 610/32, 618/32a, 848/32b, 873/32c, 134/33, 246/34, 511/35, 245/36, 516/39, 530/41, 562/43, 605/44, 606/46, 614/46a, 607/48, 641/59, 3/69, 16/71, 76/73
Malátova 123/1, 426/2, 114/3, 425/4, 107/5, 428/6, 109/7, 427/8, 512/9, 430/10, 513/11, 429/12, 34/15
Mlýnský vršek 851/1, 853/5, 855/9, 858/15, 864/16, 859/17, 861/21
Na Mlýnku 26, 30, 33, 45, 46, 47, 63, 81, 102, 193, 194, 195, 215, 218, 257, 267, 268, 608, 616, 619, 643, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 815, 840, 841, 843, 844, 871, 892, 892, 892, 893
Oblouková 12, 13, 59, 60, 62, 206, 254, 351, 596, 879
Podzimní 874, 213/4, 362/9, 328/10, 363/11, 199/12, 364/13, 200/14, 365/15, 368/17, 369/19, 370/21, 371/23, 143/26, 149/28
Polní 57, 611, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 729, 749, 750, 810, 811, 812, 875, 876, 877, 878, 891, 180/6, 53/9, 510/10, 2/12, 367/13, 366/15, 360/17, 359/19, 353/21, 354/23, 563/25, 622/27, 604/29
Půlpánova 209/1, 397/2, 128/3, 396/4, 134/5, 395/6, 394/8
Selská 8, 9, 17, 19, 70, 85, 141, 157, 517, 579, 591, 592, 593, 594, 595, 599, 600, 612, 615, 623, 625, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 730, 731
Senovážná 86/1, 84/2, 106/3, 89/5, 82/6, 208/7, 87/8, 28/9, 91/10
Šimáčkova 452/1, 200/2, 451/3, 211/4, 450/5, 447/7, 248/8, 448/9, 571/10, 449/11, 214/12, 398/13, 644/14, 399/15, 400/17, 224/18, 401/19, 158/20, 415/21, 160/22, 416/23, 122/24, 581/25, 98/26, 582/27, 117/28, 583/29, 118/30, 584/31, 129/32, 585/33, 127/34, 586/35, 131/36, 165/38
Stračí 4, 6, 32, 216
U Kapličky 830/3, 829/5, 826/11, 825/13, 821/14, 11/17
Vlaštovčí 230/1, 192/2, 266/3, 204/4, 234/6, 732/7, 884/8
Část obce: Liberec XXXIII-Machnín
Ulice Číslo popisné / orientační
Ke Karlovu 47, 49, 64, 80, 81, 84, 92
Ulice
Chorvatská
U Letky