Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Iva Havlenová
Ulice: 
Jabloňová
č.p.: 
564/43
PSČ: 
460 01
Městská část: 
Liberec
Telefon: 
733143194
Datová schránka: 
hs2mjhv
Adresa poskytování vzdělání: 
Jabloňová 564/43
Vypsaná volná místa: 
50

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020/2021

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na Základní škole a Základní umělecké škole, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez osobní přítomnosti dětí

dne 23. dubna 2020.

Zapisujeme děti, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, včetně těch, které při minulém zápisu žádaly o odklad školní docházky.  Budeme otevírat dvě třídy, celkem pro 50 dětí. Jedna třída bude bez rozšířené hudební výchovy, druhá s rozšířenou hudební výchovou.

Zápis bude probíhat elektronicky. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, příp. žádost o odklad školní docházky na stránkách https://zapisyzs.liberec.cz/.

 Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 6. dubna 2020. Uzávěrka přihlašování bude 22. 4. 2020, na pořadí podání žádosti nezáleží. Vytištěné a podepsané žádosti o přijetí + kopii rodného listu dítěte, příp. žádosti o odklad (včetně příloh) odevzdejte prosím do 23. 4. 2020:

 • datovou schránkou s elektronickým podpisem
 • emailem s  elektronickým podpisem
 • poštou (podepsaný originál žádosti, kopie rodného listu, u odkladů školní docházky i s doporučeními)
 • do bílé schránky u bočního vchodu školy (boční vchod školy – naproti velké křižovatce)
 • osobně dne 23. 4. 2020 od 15.00 do 17.00 hodin – pouze výjimečně (lze si rezervovat čas v rezervačním systému)

K osobnímu podání prosím předložte:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy

Vzhledem k mimořádné situaci, ve které se nyní všichni nacházíme, bude zařazení zájemců do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy řešeno v momentě, kdy bude zrušeno mimořádné opatření, tzn. po nástupu dětí do školy. Poté budou zájemci vyrozuměni a proběhne praktická část zjišťování předpokladů pro výuku v této třídě. V tuto chvíli ještě nedokážeme nikdo odhadnout, kdy tento moment nastane, nyní počítáme s termínem během června. Zájemce o výuku ve třídě s rozšířenou hudební výchovou prosíme o poznámku RVHV v pravém horním rohu vytištěné žádosti.

 Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, pošlete nebo přineste spolu s vytištěnou a podepsanou žádostí také:

 • doporučení školského poradenského pracoviště
 • doporučení odborného lékaře, případně klinického psychologa 

 

Vytištění žádosti

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, požádejte o její vytištění  prosím mailem: sekretariat@zsjablonova.cz nebo telefonem 733 143 194.

V Liberci 30. 3. 2020

 

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

 

Část obce: Liberec XI-Růžodol I
Ulice Číslo popisné / orientační
Akátová 513/1, 483/2, 492/3, 533/4, 485/5, 503/6, 491/7, 476/8
Bosenská 13, 631/1, 553/3, 567/5, 527/6, 555/7, 409/8, 552/9, 381/10, 538/11, 535/12, 539/13, 516/14, 540/15, 520/16, 517/18, 642/19, 514/20, 643/21, 519/22, 638/23, 505/24, 556/25, 639/25a, 597/26, 551/27, 593/27a, 557/29
Chatová 323/1, 299/2, 452/3, 470/4, 425/5, 654/6, 430/7, 473/8, 311/9, 595/10
Harantova 524/1, 407/2, 340/3, 319/4, 349/5, 392/6, 499/7, 481/8, 391/10, 353/11, 327/12, 500/13, 487/14, 409/15, 381/16
Jílovská 339/1, 338/2, 386/3, 344/4, 477/6
K Bauhausu 609, 610, 612, 655
Na Růžku 536/2, 387/3, 385/5, 382/6, 408/7, 380/8, 388/9
Obchodní 606, 618, 622
Ostašovská 521, 570, 625, 234/3, 335/4, 501/6, 368/8, 367/10, 369/12, 324/14, 363/19, 132/20, 647/23, 153/24, 34/25, 584/26, 199/28, 576/29, 73/31, 379/32, 586/33, 573/37, 471/44, 465/46, 303/48, 314/50, 352/52, 461/54
Partyzánská 363/1, 530/3, 339/7, 338/9, 337/11, 482/13, 513/15, 483/17, 320/19, 524/21, 407/23, 347/31, 444/33, 589/33a, 644/33b, 649/33c, 650/33d, 651/33e, 652/33f, 653/33g, 648/34, 627/36, 601/37, 601/39, 575/40, 602/41, 582/42, 603/43
Sousedská 599, 600, 605, 607, 611, 624, 625, 626
Srbská 518, 379/1, 522/2, 380/3, 388/5, 241/6, 262/8, 389/9, 416/10, 594/10a, 497/11, 441/12, 498/13
Suldovského 305/18, 304/20, 491/22, 476/24, 499/26, 481/28, 345/29, 325/30, 326/32, 391/33, 350/34, 634/34a, 486/35, 496/36, 440/37, 510/38, 523/39, 394/40, 420/41, 405/42, 532/43, 404/44, 526/45, 472/47, 515/48, 488/49, 505/50, 528/51, 519/53
U Trati 636, 635/2, 389/9, 414/11, 466/13
Úvozní 10, 331/1, 563/2, 287/3, 311/4, 288/5, 322/6, 317/7, 289/9, 341/10, 361/11, 454/12, 484/14, 312/23
Část obce: Liberec XII-Staré Pavlovice
Ulice Číslo popisné / orientační
Balbínova 119/1, 105/2, 108/3, 152/4, 120/5, 151/6, 90/7, 155/8, 424/10, 423/12, 123/18, 210/19, 84/20, 225/21, 86/22, 88/24, 96/26, 97/28, 124/30
Dykova 106/1, 89/2, 110/3, 589/4, 111/5, 124/7, 225/9, 92/10, 300/11, 620/12, 331/13, 192/14, 597/15, 230/16
Generála Svobody 140/57, 144/59, 137/61, 172/63, 182/65, 165/71, 161/77, 93/83, 150/94, 75/100, 24/107, 25/108
Jabloňová 414/9, 413/11, 156/12, 412/13, 95/14, 411/15, 99/16, 410/17, 104/18, 409/19, 112/20, 408/21, 105/22, 407/23, 119/24, 403/25, 402/27, 446/29, 445/31, 209/32, 136/34, 138/36, 143/38, 516/40, 226/41, 530/42, 564/43, 562/44
Jiříkova 104/1, 99/2, 145/3, 146/5, 147/7
Koroptví 814
Letná 93/2, 277/4, 436/6, 435/8, 434/10, 433/12, 646/13, 432/14, 100/15, 431/16, 101/17a, 418/17, 417/19, 147/21, 422/22, 278/23, 421/24, 155/25, 420/26, 120/27, 847/27a, 419/28, 566/29, 90/30, 610/32, 618/32a, 848/32b, 873/32c, 134/33, 246/34, 511/35, 245/36, 516/39, 530/41, 562/43, 605/44, 606/46, 614/46a, 607/48, 641/59, 3/69, 16/71, 76/73
Malátova 123/1, 426/2, 114/3, 425/4, 107/5, 428/6, 109/7, 427/8, 512/9, 430/10, 513/11, 429/12, 34/15
Mlýnský vršek 851/1, 853/5, 855/9, 858/15, 864/16, 859/17, 861/21
Na Mlýnku 26, 30, 33, 45, 46, 47, 63, 81, 102, 193, 194, 195, 215, 218, 257, 267, 268, 608, 616, 619, 643, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 815, 840, 841, 843, 844, 871, 892, 892, 892, 893
Oblouková 12, 13, 59, 60, 62, 206, 254, 351, 596, 879
Podzimní 874, 213/4, 362/9, 328/10, 363/11, 199/12, 364/13, 200/14, 365/15, 368/17, 369/19, 370/21, 371/23, 143/26, 149/28
Polní 57, 611, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 729, 749, 750, 810, 811, 812, 875, 876, 877, 878, 891, 180/6, 53/9, 510/10, 2/12, 367/13, 366/15, 360/17, 359/19, 353/21, 354/23, 563/25, 622/27, 604/29
Půlpánova 209/1, 397/2, 128/3, 396/4, 134/5, 395/6, 394/8
Selská 8, 9, 17, 19, 70, 85, 141, 157, 517, 579, 591, 592, 593, 594, 595, 599, 600, 612, 615, 623, 625, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 730, 731
Senovážná 86/1, 84/2, 106/3, 89/5, 82/6, 208/7, 87/8, 28/9, 91/10
Šimáčkova 452/1, 200/2, 451/3, 211/4, 450/5, 447/7, 248/8, 448/9, 571/10, 449/11, 214/12, 398/13, 644/14, 399/15, 400/17, 224/18, 401/19, 158/20, 415/21, 160/22, 416/23, 122/24, 581/25, 98/26, 582/27, 117/28, 583/29, 118/30, 584/31, 129/32, 585/33, 127/34, 586/35, 131/36, 165/38
Stračí 4, 6, 32, 216
U Kapličky 830/3, 829/5, 826/11, 825/13, 821/14, 11/17
Vlaštovčí 230/1, 192/2, 266/3, 204/4, 234/6, 732/7, 884/8
Část obce: Liberec XXXIII-Machnín
Ulice Číslo popisné / orientační
Ke Karlovu 47, 49, 64, 80, 81, 84, 92
Ulice
Chorvatská
U Letky
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1114952704 JAB/0226/2020 Přijato Běžné třídy
2 1127137024 JAB/0245/2020 Přijato Běžné třídy
3 1155655168 JAB/0227/2020 Přijato Běžné třídy
4 1184782336 JAB/0233/2020 Přijato Běžné třídy
5 1773525376 JAB/0274/2020 Přijato Běžné třídy
6 1973391872 JAB/0270/2020 Přijato Běžné třídy
7 2561667776 JAB/0280/2020 Přijato Běžné třídy
8 2619757696 JAB/0242/2020 Přijato Běžné třídy
9 2642901376 JAB/0237/2020 Přijato Běžné třídy
10 2799940608 JAB/0230/2020 Přijato Běžné třídy
11 2948898816 JAB/0220/2020 Přijato Běžné třídy
12 3238087168 JAB/0255/2020 Přijato Běžné třídy
13 3320867841 JAB/0256/2020 Přijato Běžné třídy
14 3468035291 JAB/0251/2020 Přijato Běžné třídy
15 3526979841 JAB/0224/2020 Přijato Běžné třídy
16 3656701448 JAB/0281/2020 Přijato Běžné třídy
17 3899572736 JAB/0240/2020 Přijato Běžné třídy
18 4047585286 JAB/0249/2020 Přijato Běžné třídy
19 4565191552 JAB/0263/2020 Přijato Běžné třídy
20 4724613127 JAB/0243/2020 Přijato Běžné třídy
21 4883322624 JAB/0273/2020 Přijato Běžné třídy
22 5004130565 JAB/0266/2020 Přijato Běžné třídy
23 5346379776 JAB/0241/2020 Přijato Běžné třídy
24 5675565568 JAB/0272/2020 Přijato Běžné třídy
25 5942640384 JAB/0244/2020 Přijato Běžné třídy
26 6271838464 JAB/0231/2020 Přijato Běžné třídy
27 6419894784 JAB/0222/2020 Přijato Běžné třídy
28 6618529792 JAB/0254/2020 Přijato Běžné třídy
29 6745984256 JAB/0236/2020 Přijato Běžné třídy
30 6850506496 JAB/0247/2020 Přijato Běžné třídy
31 6899420672 JAB/0268/2020 Přijato Běžné třídy
32 7052258528 JAB/0290/2020 Přijato Běžné třídy
33 7474017284 JAB/0260/2020 Přijato Běžné třídy
34 7558074882 JAB/0253/2020 Přijato Běžné třídy
35 7654748816 JAB/0232/2020 Přijato Běžné třídy
36 8052201536 JAB/0246/2020 Přijato Běžné třídy
37 8215393287 JAB/0238/2020 Přijato Běžné třídy
38 8236968967 JAB/0221/2020 Přijato Běžné třídy
39 8350451712 JAB/0225/2020 Přijato Běžné třídy
40 8726497664 JAB/0395/2020 Přijato Běžné třídy
41 8728927536 JAB/0235/2020 Přijato Běžné třídy
42 9165089792 JAB/0289/2020 Přijato Běžné třídy
43 9166131968 JAB/0248/2020 Přijato Běžné třídy
44 9259922944 JAB/0261/2020 Přijato Běžné třídy
45 9435743232 JAB/0257/2020 Přijato Běžné třídy
46 9439188992 JAB/0223/2020 Přijato Běžné třídy
47 9506263047 JAB/0271/2020 Přijato Běžné třídy
48 9634023552 JAB/0239/2020 Přijato Běžné třídy
49 9691418112 JAB/0228/2020 Přijato Běžné třídy
50 9822714887 JAB/0265/2020 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2289150208 JAB/0275/2020 Odloženo
2 2320643843 JAB/0278/2020 Odloženo
3 4223028992 JAB/0277/2020 Odloženo
4 4651824384 JAB/0279/2020 Odloženo
5 5833197447 JAB/0288/2020 Odloženo
6 8174631936 JAB/0291/2020 Odloženo
7 8550542848 JAB/0276/2020 Odloženo