Zápis pro školní rok 2019/2020

I. fáze - vydávání žádostí - 8. dubna 2019 až 24. dubna 2019

II. fáze - sběr vyplněných žádostí - 25. dubna 2019

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020
začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
8. 4. 2019 - 24. 4. 2019
 
2.
Sběr žádostí
25. 4. 2019
 
3.
Vyhodnocování žádostí
do 30 dní od sběru žádostí

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2018, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci vyhláška ke stažení

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 
Počet škol: 
21
Podaných žádostí: 
0
Přijatých žáků: 
0
Přijatých spádových: 
0
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
243
Vygenerovaných žádostí: 
0
Přerušení správního řízení: 
0
Odložení školní docházky: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
0
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec,
  • elektronická podpora zápisů do základních škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k povinné školní docházce, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,
  • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí jednotlivým základním školám zřizovaným SML,
  • zjednodušit administraci vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
  • poskytnou informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ zřizovaných SML,
  • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé školy,

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.