Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Ing. Alena Routová
Ulice: 
Oblačná
č.p.: 
101/15
PSČ: 
460 01
Městská část: 
Liberec
Telefon: 
+420 486 112 233, +420 605 965 088, +420 702 065 648
Datová schránka: 
i2xmn9t
Adresa poskytování vzdělání: 
Oblačná 101/15
Vypsaná volná místa: 
25

Vyplnění a tisk žádosti (přijetí, odklad školní docházky)

 1. Elektronicky od 6.4. - 22. 4. 2020 na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/
 2. Na ZŠ Oblačná: ve dnech 20.4.2020 až 22.4.2020 od 12.00 do 15.30 hodin, předem si telefonicky domluvte termín návštěvy, vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)

V případě nejasností volejte 486 112 233 nebo 702 065 648

Sběr žádostí:

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí!

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy - i2xmn9t
 2. emailem - skola@oblacna.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou
 4. do schránky školy na hlavních dveřích kdykoli v době od 10.4.2020 do 22.4.2020
 5. osobní podání: 23. 4. 2020 v době od 14.00 do 17.00 u hlavního vchodu do budovy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené školou a při podání předložit:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí:

Kritérium 1 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a mělo v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky na této ZŠ

Kritérium 2 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ

Kritérium 3 – dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ

Kritérium 4 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, ale starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ

Kritérium 5 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu

Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií,

bude se v rámci daného kritéria rozhodovat veřejným losováním mezi všemi dětmi splňujícími dané kritérium.

 

 

Naše škola se nachází v centru Liberce. Jsme malá škola rodinného typu, který je v současné době velmi vyhledávaný vzhledem k individuálnímu, přátelskému a osobnímu přístupu. Škola je zaměřená na výuku výpočetní techniky a výuku cizích jazyků.

Nabízíme rozšířenou výuku informatiky  od 4. třídy - aplikací (Microsoft Office, LibreOffice), vývojových aplikací (JAVA), tvorby webových stránek (Brackets), databází (Access), grafických (Gimp, Inkscape, ArtRage), systémových aplikací.

Ve výuce jsou využívány výukové programy, internet a dotykové technologie. Připravujeme žáky na testy ECDL. Nabízíme široké spektrum kroužků v rámci Městské stanice mladých techniků pro děti z celého Liberce. K dispozici jsou 2 počítačové učebny. Všechny učebny ve škole jsou vybaveny moderní technikou, interaktivní tabulí a wifi. Při výuce je využívána dotyková technologie, děti mohou navštěvovat kroužek robotiky a 3D tisku.

Výuka cizích jazyků (anglický a německý jazyk) je zajištěna aprobovanými učiteli, nabízíme možnost složit jazykovou zkoušku Cambridge PET, zapojení rodilého mluvčího do výuky AJ.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce a Mléko do škol. Obědy nabízíme ve školní jídelně, na výběr je ze tří jídel.

Nabízíme řadu kroužků v odpoledních hodinách, jak počítačových, tak sportovních, jazykových nebo třeba i chovatelství.

Máme 3 oddělení školní družiny otevřené od 6.30 do 16.30.

Část obce: Liberec III-Jeřáb
Ulice Číslo popisné / orientační
Jezdecká 908/3
Část obce: Liberec IV-Perštýn
Ulice Číslo popisné / orientační
Felberova 604, 6/1, 1/2, 85/2b, 123/3, 4/8, 12/9, 11/10, 256/11, 15/13
Kominická 601/3, 600/5, 599/7
Lípová 665/1, 664/2, 664/4, 595/5, 664/6a, 664/6, 664/6b, 596/7, 597/9
Mlýnská 414/1, 225/3, 577/5, 222/6, 578/7, 216/8, 319/9, 540/11, 223/13, 534/15, 535/17, 536/19, 537/21, 538/23, 539/25, 264/27, 266/29, 602/31, 610/33, 611/35, 241/41
Moskevská 8/1, 1/2, 9/3, 13/4, 10/5, 637/6, 11/7, 638/8, 15/9, 18/11, 22/13, 27/14, 24/15, 30/16, 357/17, 32/18, 56/18a, 59/18b, 408/19, 26/21, 50/22, 177/22a, 28/23, 52/24, 29/25, 55/26, 31/27, 639/27a, 33/29, 131/34, 658/41, 47/43, 142/47, 146/51, 147/53, 640/55
Na Bídě 567/2, 566/4, 191/6, 565/8, 657/8a, 181/10, 564/12
Rumunská 5/5a, 115/5, 14/6, 102/7, 61/8, 655/9, 192/10, 43/14, 63/14a, 47/16
Zámečnická 560/2, 42/3, 561/4, 562/6, 563/8
Část obce: Liberec V-Kristiánov
Ulice Číslo popisné / orientační
8. března 12/3, 13/4, 14/5, 15/6, 16/7, 17/8, 89/9, 19/11, 506/11a, 20/12, 72/12a, 21/13, 22/14, 23/15, 105/16
Boženy Němcové 498/2, 499/4, 500/6, 501/8, 54/9, 32/13, 79/15, 80/16, 13/17, 12/18, 22/19, 23/20, 102/22
Hvězdná 481/1, 482/3, 483/5, 484/7, 485/9, 486/11, 487/13, 488/15, 489/17, 490/19, 491/21, 492/23
nám. Českých bratří 36/1, 35/2, 34/3, 32/7, 31/8, 97/8a, 30/9, 247/9a, 29/10, 28/11, 109/11a, 27/12, 26/13, 25/14, 24/15, 77/16, 78/17, 79/18
nám. Zámecké 4/1, 118/4
Oblačná 450/1, 269/3, 268/5, 267/7, 480/8, 480/8a, 260/9, 28/10, 266/11, 113/12, 48/13, 160/14, 101/15, 17/16
Sadová 62/1, 188/10, 187/12, 141/18, 84/20
Skalní 493/1, 494/3, 495/5, 496/7, 497/9
U Tiskárny 81/1, 80/3, 79/5, 13/6, 78/7, 52/8, 77/9, 64/10, 24/11, 160/12, 113/13
V Brusičské dolině 136/2, 299/3, 265/4
Zengrova 266/1, 260/3, 267/5, 268/7, 269/9
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1752913927 ZSO/0134/2020 Přijato Běžné třídy
2 2615603239 ZSO/0128/2020 Přijato Běžné třídy
3 2697804832 ZSO/0138/2020 Přijato Běžné třídy
4 3239852840 ZSO/0123/2020 Přijato Běžné třídy
5 3721651712 ZSO/0156/2020 Přijato Běžné třídy
6 3734501888 ZSO/0141/2020 Přijato Běžné třídy
7 4358862336 ZSO/0122/2020 Přijato Běžné třídy
8 4506889216 ZSO/0121/2020 Přijato Běžné třídy
9 5075072251 ZSO/0129/2020 Přijato Běžné třídy
10 5217360384 ZSO/0150/2020 Přijato Běžné třídy
11 5265541765 ZSO/0151/2020 Přijato Běžné třídy
12 5462128644 ZSO/0146/2020 Přijato Běžné třídy
13 6008076544 ZSO/0152/2020 Přijato Běžné třídy
14 6329145472 ZSO/0142/2020 Přijato Běžné třídy
15 6523804839 ZSO/0127/2020 Přijato Běžné třídy
16 7032336896 ZSO/0154/2020 Přijato Běžné třídy
17 7041583367 ZSO/0153/2020 Přijato Běžné třídy
18 7079530624 ZSO/0149/2020 Přijato Běžné třídy
19 8188456076 ZSO/0140/2020 Přijato Běžné třídy
20 8841534336 ZSO/0125/2020 Přijato Běžné třídy
21 9032665667 ZSO/0133/2020 Přijato Běžné třídy
22 9069294086 ZSO/0148/2020 Přijato Běžné třídy
23 9222998392 ZSO/0120/2020 Přijato Běžné třídy
24 9402850048 ZSO/0155/2020 Přijato Běžné třídy
25 9678980608 ZSO/0135/2020 Přijato Běžné třídy
26 9989799872 ZSO/0147/2020 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 7458014848 ZSO/0226/2020 Odloženo
2 9771017728 ZSO/0145/2020 Odloženo