Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
Ulice: 
Husova
č.p.: 
142/44
PSČ: 
460 01
Městská část: 
Liberec
Telefon: 
731632396
Datová schránka: 
ycnmr9y
Adresa poskytování vzdělání: 
Husova 142/44
Vypsaná volná místa: 
50

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků – cizí jazyk vyučován od 1. třídy s účastí rodilých mluvčích ve výuce  nejazykových předmětů. Snaha o přirozenou cestu k osvojení cizího jazyka. Druhý cizí jazyk zařazen od 6. třídy s hodinovou dotací 4x týdně. Tento systém spolu s aktivitami CLIL umožňuje osvojení dvou cizích jazyků během povinné školní docházky na srovnatelné úrovni min. A2.

Pro školní rok 2020/21 otevíráme 2 třídy, z toho jednu třídu s bilingvním vzděláváním v německém jazyce. O zařazení do této třídy rozhodne ředitel na základě vyhodnocení předpokladů pro intenzivní výuku cizího jazyka. Nevyžadujeme žádnou cizojazyčnou zkušenost, přednost budou mít děti se schopností dobře sluchově rozlišit hláskové spodoby, dobře artikulují a imitují cizí slova, nemají logopedické vady, napodobí přízvuk, melodii a fonetiku cizích slov.

Zařazení do  tříd proběhne po umožnění přístupu žáků do školy.  

 

Poznámky k vlastnímu zápisu a využití rezervačního systému:

O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí

vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých  dětí ve vývěsní skříni školy
  • na webových stránkách školy www.zskola.cz
  • v rámci elektronického portálu

Seznam bude zveřejněn  nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 1 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které dítěti vygeneroval elektronický portál.

O rozhodnutí o nepřijetí bude zákonný zástupce dítěte informován emailem a vyzván k osobnímu vyzvednutí. Pokud si rozhodnutí osobně nevyzvedne, bude  zasláno poštou formou zásilky do vlastních rukou po 24.5.2020.

 

Podklady pro rozhodnutí o přijetí budou posuzovány následovně s ohledem na možnou kapacitu přijetí.  

 

Přijaty budou děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti s předností dětí sourozenců ve škole.

Volná kapacita (rozdíl mezi možným počtem žáků k přijetí a počtem dětí ze spádové oblasti dle platné

vyhlášky Statutárního města Liberec) bude využita k přijetí žáků s bydlištěm mimo spádovou oblast, a to v pořadí

  1. Děti mající sourozence na škole, přijaté dle spádové vyhlášky z roku 2013- 2019
  2. Děti s trvalým pobytem v městě Liberec mající na škole sourozence.
  3. Děti s trvalým pobytem v městě Liberec

V případě rovnosti pořadí rozhodne los.

 

Před rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělání na naši školu budou zákonní zástupci dětí doporučených k přijetí vyzváni k potvrzení zájmu o nástup na naši školu, a to v zákonné době správního řízení. Pokud dojde ke změně záměru, uvolněná místa budou postoupena dalším žadatelům dle pořadí.

V  době před vydáním rozhodnutí od 27.4. do 30.4. 2020 mezi 8 a 15 hod. mají právo být všichni účastníci seznámeni s podklady pro vyřízení své žádosti (nahlédnutí do spisu).

 

 

Část obce: Liberec I-Staré Město
Ulice Číslo popisné / orientační
Alšova 913/1, 1206/5, 1296/9, 1297/11, 1298/13, 1274/15, 1273/17, 1272/19
Bendlova 1409/7, 1153/11, 1204/13, 1205/13a, 1130/15, 1132/17, 1133/19, 1129/20, 1177/21, 986/22, 1178/23, 1076/24, 1150/25, 1174/26
Boční 836/12, 837/14, 838/16, 1134/17, 1191/18, 1322/20, 1094/22
Březová alej 1121/1, 1305/4, 1304/6, 1303/8, 1302/10, 1210/14, 1209/16, 1208/18, 1207/20
Čížkova 917/1, 1034/3, 1104/4, 1105/6, 1106/8, 1107/10, 1108/12, 1324/18
Fibichova 1190/1, 549/2, 1155/4, 1283/5, 1284/7, 1377/8, 1339/14, 1189/16, 1173/17, 1164/18, 1097/19, 1117/22
Hálkova 1264/1, 1126/2, 1265/3, 1103/4, 1266/5, 917/6, 1368/7
Heydukova 1181/2, 956/3, 955/5
Husova 1346, 29/1, 19/2, 480/4, 25/5, 447/6, 24/7, 444/8, 23/9, 357/10, 357/12, 21/13, 357/14, 427/15, 357/18, 1380/19, 357/20, 357/26, 347/27, 357/28, 348/31, 356/33, 719/33a, 991/35, 754/36, 976/37, 357/38, 725/40, 690/41, 678/42, 641/43, 142/44, 753/45, 252/46, 762/47, 253/48, 1354/49, 254/50, 742/51, 255/52, 939/53, 256/54, 200/56, 1126/57, 205/58, 1198/59, 165/60, 1199/61, 291/62, 309/62a, 1200/63, 186/64, 1201/65, 315/66, 515/66a, 1202/67, 185/68, 1119/69, 209/70, 1120/71, 184/72, 1291/73, 203/74, 1290/75, 245/76, 1287/77, 244/78, 211/80, 463/80a, 836/81, 263/82, 837/83, 264/84, 838/85, 458/86, 1094/87, 459/88, 986/89, 1076/91, 1174/93, 1117/95, 1097/97, 1121/99, 913/101
Klášterní 333/1a, 642/1, 117/2, 870/3, 466/4, 954/5, 467/6, 852/7, 468/8, 751/9, 469/10, 736/11, 470/12, 706/13, 131/14, 737/15, 149/16, 858/17, 148/18, 711/19, 161/20, 129/22, 133/24, 127/26
Ondříčkova 800/2, 730/4, 941/6, 752/8, 911/10, 894/12, 957/14, 955/18
Riegrova 1190/2, 1282/4, 1299/6, 1281/8, 1280/10, 1384/10a, 1337/12, 1279/14, 1370/14a, 1422/14b, 1278/16, 1414/16a, 1277/18, 1276/20, 1275/22
Studentská 1120/1, 1402/2, 1109/3, 1292/4, 1203/5
Třebízského 1173/1, 1244/2, 1090/3, 1091/5, 1125/7, 1100/9, 1118/11, 1098/13
Univerzitní náměstí 1410/1
Vrbova 1316/1, 715/2, 735/3, 796/4, 1367/5, 851/6
Část obce: Liberec V-Kristiánov
Ulice Číslo popisné / orientační
Blahoslavova 472, 96/1, 219/2, 505/2a, 523/2b, 473/3, 150/4, 218/5, 171/6, 170/8, 204/10, 213/12, 212/14, 221/16, 202/18, 176/20
Chelčického 142/2, 292/3, 293/5, 138/6, 280/6a, 180/7, 210/8, 164/9, 177/10, 179/11, 178/12, 246/14, 514/14a, 215/16, 455/16a, 199/18, 417/18a, 224/20, 251/22, 316/24, 250/26
Fučíkova 129/1, 147/2, 130/3, 143/4, 128/5, 173/6, 132/7, 172/8, 174/9a, 175/9, 137/10, 135/11, 289/13, 290/15
Josefinino údolí 144/1, 146/3, 145/5, 134/7, 462/7a, 521/7b, 522/7c, 156/8, 9/9, 449/10, 10/11, 461/12, 106/13
Svobody 166/2, 520/2a, 167/4, 181/5, 279/6, 282/7
U Přehrady 516
Veleslavínova 201/2, 182/4, 220/6, 217/8, 208/9, 216/10, 183/11, 214/12, 242/13, 271/14, 243/15, 222/16, 244/17, 223/18
Zvolenská 144/3
Ulice
Pod Klášterem