Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
Ulice: 
Husova
č.p.: 
142/44
PSČ: 
460 01
Městská část: 
Liberec
Telefon: 
731632396
Datová schránka: 
ycnmr9y
Adresa poskytování vzdělání: 
Husova 142/44
Vypsaná volná místa: 
50

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků – cizí jazyk vyučován od 1. třídy s účastí rodilých mluvčích ve výuce  nejazykových předmětů. Snaha o přirozenou cestu k osvojení cizího jazyka. Druhý cizí jazyk zařazen od 6. třídy s hodinovou dotací 4x týdně. Tento systém spolu s aktivitami CLIL umožňuje osvojení dvou cizích jazyků během povinné školní docházky na srovnatelné úrovni min. A2.

Pro školní rok 2020/21 otevíráme 2 třídy, z toho jednu třídu s bilingvním vzděláváním v německém jazyce. O zařazení do této třídy rozhodne ředitel na základě vyhodnocení předpokladů pro intenzivní výuku cizího jazyka. Nevyžadujeme žádnou cizojazyčnou zkušenost, přednost budou mít děti se schopností dobře sluchově rozlišit hláskové spodoby, dobře artikulují a imitují cizí slova, nemají logopedické vady, napodobí přízvuk, melodii a fonetiku cizích slov.

Zařazení do  tříd proběhne po umožnění přístupu žáků do školy.  

 

Poznámky k vlastnímu zápisu a využití rezervačního systému:

O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí

vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých  dětí ve vývěsní skříni školy
  • na webových stránkách školy www.zskola.cz
  • v rámci elektronického portálu

Seznam bude zveřejněn  nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 1 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které dítěti vygeneroval elektronický portál.

O rozhodnutí o nepřijetí bude zákonný zástupce dítěte informován emailem a vyzván k osobnímu vyzvednutí. Pokud si rozhodnutí osobně nevyzvedne, bude  zasláno poštou formou zásilky do vlastních rukou po 24.5.2020.

 

Podklady pro rozhodnutí o přijetí budou posuzovány následovně s ohledem na možnou kapacitu přijetí.  

 

Přijaty budou děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti s předností dětí sourozenců ve škole.

Volná kapacita (rozdíl mezi možným počtem žáků k přijetí a počtem dětí ze spádové oblasti dle platné

vyhlášky Statutárního města Liberec) bude využita k přijetí žáků s bydlištěm mimo spádovou oblast, a to v pořadí

  1. Děti mající sourozence na škole, přijaté dle spádové vyhlášky z roku 2013- 2019
  2. Děti s trvalým pobytem v městě Liberec mající na škole sourozence.
  3. Děti s trvalým pobytem v městě Liberec

V případě rovnosti pořadí rozhodne los.

 

Před rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělání na naši školu budou zákonní zástupci dětí doporučených k přijetí vyzváni k potvrzení zájmu o nástup na naši školu, a to v zákonné době správního řízení. Pokud dojde ke změně záměru, uvolněná místa budou postoupena dalším žadatelům dle pořadí.

V  době před vydáním rozhodnutí od 27.4. do 30.4. 2020 mezi 8 a 15 hod. mají právo být všichni účastníci seznámeni s podklady pro vyřízení své žádosti (nahlédnutí do spisu).

 

 

Část obce: Liberec I-Staré Město
Ulice Číslo popisné / orientační
Alšova 913/1, 1206/5, 1296/9, 1297/11, 1298/13, 1274/15, 1273/17, 1272/19
Bendlova 1409/7, 1153/11, 1204/13, 1205/13a, 1130/15, 1132/17, 1133/19, 1129/20, 1177/21, 986/22, 1178/23, 1076/24, 1150/25, 1174/26
Boční 836/12, 837/14, 838/16, 1134/17, 1191/18, 1322/20, 1094/22
Březová alej 1121/1, 1305/4, 1304/6, 1303/8, 1302/10, 1210/14, 1209/16, 1208/18, 1207/20
Čížkova 917/1, 1034/3, 1104/4, 1105/6, 1106/8, 1107/10, 1108/12, 1324/18
Fibichova 1190/1, 549/2, 1155/4, 1283/5, 1284/7, 1377/8, 1339/14, 1189/16, 1173/17, 1164/18, 1097/19, 1117/22
Hálkova 1264/1, 1126/2, 1265/3, 1103/4, 1266/5, 917/6, 1368/7
Heydukova 1181/2, 956/3, 955/5
Husova 1346, 29/1, 19/2, 480/4, 25/5, 447/6, 24/7, 444/8, 23/9, 357/10, 357/12, 21/13, 357/14, 427/15, 357/18, 1380/19, 357/20, 357/26, 347/27, 357/28, 348/31, 356/33, 719/33a, 991/35, 754/36, 976/37, 357/38, 725/40, 690/41, 678/42, 641/43, 142/44, 753/45, 252/46, 762/47, 253/48, 1354/49, 254/50, 742/51, 255/52, 939/53, 256/54, 200/56, 1126/57, 205/58, 1198/59, 165/60, 1199/61, 291/62, 309/62a, 1200/63, 186/64, 1201/65, 315/66, 515/66a, 1202/67, 185/68, 1119/69, 209/70, 1120/71, 184/72, 1291/73, 203/74, 1290/75, 245/76, 1287/77, 244/78, 211/80, 463/80a, 836/81, 263/82, 837/83, 264/84, 838/85, 458/86, 1094/87, 459/88, 986/89, 1076/91, 1174/93, 1117/95, 1097/97, 1121/99, 913/101
Klášterní 333/1a, 642/1, 117/2, 870/3, 466/4, 954/5, 467/6, 852/7, 468/8, 751/9, 469/10, 736/11, 470/12, 706/13, 131/14, 737/15, 149/16, 858/17, 148/18, 711/19, 161/20, 129/22, 133/24, 127/26
Ondříčkova 800/2, 730/4, 941/6, 752/8, 911/10, 894/12, 957/14, 955/18
Riegrova 1190/2, 1282/4, 1299/6, 1281/8, 1280/10, 1384/10a, 1337/12, 1279/14, 1370/14a, 1422/14b, 1278/16, 1414/16a, 1277/18, 1276/20, 1275/22
Studentská 1120/1, 1402/2, 1109/3, 1292/4, 1203/5
Třebízského 1173/1, 1244/2, 1090/3, 1091/5, 1125/7, 1100/9, 1118/11, 1098/13
Univerzitní náměstí 1410/1
Vrbova 1316/1, 715/2, 735/3, 796/4, 1367/5, 851/6
Část obce: Liberec V-Kristiánov
Ulice Číslo popisné / orientační
Blahoslavova 472, 96/1, 219/2, 505/2a, 523/2b, 473/3, 150/4, 218/5, 171/6, 170/8, 204/10, 213/12, 212/14, 221/16, 202/18, 176/20
Chelčického 142/2, 292/3, 293/5, 138/6, 280/6a, 180/7, 210/8, 164/9, 177/10, 179/11, 178/12, 246/14, 514/14a, 215/16, 455/16a, 199/18, 417/18a, 224/20, 251/22, 316/24, 250/26
Fučíkova 129/1, 147/2, 130/3, 143/4, 128/5, 173/6, 132/7, 172/8, 174/9a, 175/9, 137/10, 135/11, 289/13, 290/15
Josefinino údolí 144/1, 146/3, 145/5, 134/7, 462/7a, 521/7b, 522/7c, 156/8, 9/9, 449/10, 10/11, 461/12, 106/13
Svobody 166/2, 520/2a, 167/4, 181/5, 279/6, 282/7
U Přehrady 516
Veleslavínova 201/2, 182/4, 220/6, 217/8, 208/9, 216/10, 183/11, 214/12, 242/13, 271/14, 243/15, 222/16, 244/17, 223/18
Zvolenská 144/3
Ulice
Pod Klášterem
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1892598912 HUS/0101/2020 Přijato Běžné třídy
2 2106510976 HUS/0084/2020 Přijato Běžné třídy
3 2136642566 HUS/0131/2020 Přijato Bilingvní třídy
4 2298584326 HUS/0075/2020 Přijato Běžné třídy
5 3025942656 HUS/0117/2020 Přijato Bilingvní třídy
6 3360951808 HUS/0090/2020 Přijato Běžné třídy
7 3380935296 HUS/0077/2020 Přijato Běžné třídy
8 3429060352 HUS/0098/2020 Přijato Běžné třídy
9 3518325248 HUS/0078/2020 Přijato Bilingvní třídy
10 3532028162 HUS/0116/2020 Přijato Bilingvní třídy
11 3771499521 HUS/0152/2020 Přijato Bilingvní třídy
12 3816879616 HUS/0111/2020 Přijato Bilingvní třídy
13 3878872832 HUS/0081/2020 Přijato Běžné třídy
14 4096270848 HUS/0115/2020 Přijato Bilingvní třídy
15 4280736498 HUS/0103/2020 Přijato Běžné třídy
16 4725850884 HUS/0107/2020 Přijato Bilingvní třídy
17 4944739328 HUS/0121/2020 Přijato Bilingvní třídy
18 5091874048 HUS/0120/2020 Přijato Bilingvní třídy
19 5171582976 HUS/0096/2020 Přijato Běžné třídy
20 5278713344 HUS/0093/2020 Přijato Běžné třídy
21 5287071872 HUS/0112/2020 Přijato Běžné třídy
22 5305359136 HUS/0119/2020 Přijato Bilingvní třídy
23 5442930048 HUS/0099/2020 Přijato Běžné třídy
24 5477228831 HUS/0118/2020 Přijato Bilingvní třídy
25 5579200128 HUS/0080/2020 Přijato Běžné třídy
26 5682293248 HUS/0083/2020 Přijato Běžné třídy
27 5923358053 HUS/0113/2020 Přijato Bilingvní třídy
28 6229494245 HUS/0097/2020 Přijato Běžné třídy
29 6367173632 HUS/0144/2020 Přijato Bilingvní třídy
30 6478230272 HUS/0095/2020 Přijato Běžné třídy
31 6663975728 HUS/0125/2020 Přijato Bilingvní třídy
32 6692582499 HUS/0114/2020 Přijato Bilingvní třídy
33 6846280448 HUS/0094/2020 Přijato Běžné třídy
34 6907591424 HUS/0087/2020 Přijato Běžné třídy
35 6969313408 HUS/0091/2020 Přijato Běžné třídy
36 7079530624 HUS/0151/2020 Přijato Bilingvní třídy
37 7209479088 HUS/0134/2020 Přijato Bilingvní třídy
38 7384779264 HUS/0132/2020 Přijato Bilingvní třídy
39 7484644352 HUS/0122/2020 Přijato Bilingvní třídy
40 7528952832 HUS/0106/2020 Přijato Bilingvní třídy
41 7563830944 HUS/0105/2020 Přijato Běžné třídy
42 7571145728 HUS/0126/2020 Přijato Bilingvní třídy
43 7651848704 HUS/0123/2020 Přijato Bilingvní třídy
44 7761883392 HUS/0110/2020 Přijato Běžné třídy
45 7884294656 HUS/0130/2020 Přijato Běžné třídy
46 7933273088 HUS/0135/2020 Přijato Bilingvní třídy
47 8177149568 HUS/0133/2020 Přijato Bilingvní třídy
48 8366134528 HUS/0129/2020 Přijato Bilingvní třídy
49 8435599363 HUS/0082/2020 Přijato Běžné třídy
50 8574238726 HUS/0100/2020 Přijato Běžné třídy
51 8623128576 HUS/0079/2020 Přijato Běžné třídy
52 8633728866 HUS/0124/2020 Přijato Bilingvní třídy
53 8647025664 HUS/0085/2020 Přijato Běžné třídy
54 8744886016 HUS/0086/2020 Přijato Běžné třídy
55 9273368643 HUS/0089/2020 Přijato Běžné třídy
56 9596075008 HUS/0128/2020 Přijato Bilingvní třídy
57 9611616613 HUS/0092/2020 Přijato Běžné třídy
58 9642054656 HUS/0127/2020 Přijato Bilingvní třídy
59 9646120963 HUS/0102/2020 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 1036650752 HUS/0249/2020 Odloženo
2 2298584326 HUS/0256/2020 Odloženo
3 2620044288 HUS/0137/2020 Odloženo
4 4348221442 HUS/0136/2020 Odloženo
5 6369110784 HUS/0139/2020 Odloženo
6 7572264576 HUS/0140/2020 Odloženo
7 9079004161 HUS/0138/2020 Odloženo