ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Libor Rygál
Ulice: 
Nad Školou
č.p.: 
278
PSČ: 
46311
Městská část: 
Liberec-Vratislavice nad Nisou
Telefon: 
482 323 263
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Školou 278
Vypsaná volná místa: 
100

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBĚHNE 23. 4. 2020, ALE BEZ DĚTÍ

 

  1. fáze zápisu probíhá od 6. 4. do 22. 4. 2020, tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://zapisyzs. liberec.cz/.
  2. fáze -Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného listu je nutné zaslat na sekretariát školy  do 23.4.2020 nebo ji dát do schránky školy (ve dvoře školy)

V mimořádných případech lze žádost vyzvednout na sekretariátu školy ve čtvrtek 23.4.2020 od 8,00 do 12,00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014 a k zápisu se musí přihlásit i rodiče dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020.

O třetí fázi, tj. rozhodnutí o přijetí, budete informování po skončení zápisu prostřednictvím webových stránek školy.

 

 

KRITÉRIA PRO SPÁDOVÉ DĚTI

 

Žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmouta to v souladu s § 36, odst. 7 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pomocné kritérium

1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky na ZÁKLADNÍ ŠKOLU, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace 

2. Spádové dítě, jejichž sourozenec/sourozenci je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace 

3. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

 

Ve školním roce 2020/2021 je předpoklad pro otevření pěti prvních tříd.

 

Mgr. Libor Rygál, ředitel školyŠkola nabízí:

  • nově zrekonstruované prostory kmenových i odborných učeben vybavené interaktivní technikou,
  • bezpečné klima, osobnostně-sociální rozvoj dětí,
  • školní poradenské pracoviště, speciálního pedagoga, asistenty pedagoga, školního psychologa,
  • školní družinu pro 1. – 2. ročník denně od 6:30 do 16:30,
  • pestrou nabídku zájmových kroužků - Hip Hop, Krav Maga, keramika, výtvarné kroužky, kytara, klavír, basketbal, florbal, judo
  • jídelnu s možností výběru dvou jídel každý den.

Naše škola je kompletní základní školou, kterou tvoří ucelený areál sdružující základní školu, školní družinu, školní jídelnu, dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště a beach volleybalový areál.

Část obce: Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
Ulice Číslo popisné / orientační
Borůvková 2, 12, 19, 20, 36, 40, 41, 133, 146, 148, 154, 162, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 180, 182, 183, 185, 1123, 1128, 1129, 1462, 1801, 1805
Chmelařská 127, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 1599
Dlážděná 331, 334, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429
Dlouhomostecká 45, 46, 47, 48, 50, 51, 145, 163, 176, 262, 561, 595, 672, 682, 684, 691, 692, 699, 703, 705, 727, 732, 752, 766, 770, 842, 851, 1081, 1084, 1090, 1105, 1137, 1144, 1147, 1178, 1288, 1630, 1631, 1635, 1636, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1709, 1774, 1775
Donská 169, 356, 396, 397, 868, 869, 875, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 1221, 1261, 1262, 1303, 1305, 1316, 1378, 1560, 1704
Dopravní 121, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 613, 646, 659, 660, 665, 697, 711, 715, 716, 736, 745, 757, 844, 989, 1174, 1508, 1664, 1789
Dřevařská 64, 66, 153, 308, 327, 355, 395, 568, 870, 876, 1142, 1143, 1155, 1222, 1370, 1375, 1376, 1381, 1637
K Mojžíšovu prameni 560, 563, 565, 566, 567, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 688, 704, 737, 748, 751, 806, 840, 1118, 1125, 1662, 1663, 1665, 1681, 1682, 1683, 1705, 1706, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1779
Kapraďová 386, 872, 926, 992, 993, 994, 995
Kořenovská 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 288, 986, 1080, 1130, 1180, 1183, 1184, 1188, 1337, 1501, 1518, 1570, 1573, 1584, 1595, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1674, 1684, 1750
Kozácká 392, 928, 929, 930, 931, 932, 990, 1304, 1306, 1308, 1311, 1315, 1369, 1514, 1583, 1639, 1792
Krajní 1575/2, 1576/4, 1577/6, 1578/8, 1579/10, 1580/12
Krajová 598, 600, 638, 649, 709, 755, 785, 853, 972, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1078, 1582, 1818
Křivá 182, 183, 184, 1338, 1516, 1711, 1712, 1752, 1776
Křížová 1611/1, 1612/3, 1613/6, 1614/8
Kunratická 140, 141, 152, 155, 156, 157, 174, 179, 185, 286, 302, 1140, 1145, 1149, 1168, 1173, 1176, 1443, 1444, 1457, 1503, 1506, 1549, 1810
Leknínová 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1191, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199, 1465, 1497, 1521
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou 1464
Lovecká 372, 1109, 1329
Májová 27, 28, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 260, 1126, 1466, 1666, 1667, 1668
Na Břehu 63, 73, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 323, 349, 376, 1313, 1502
Na Hroudě 555, 556, 558, 1643
Na Rozcestí 597, 639, 809
Na Skalce 1732, 1734, 1737, 1738
Na Vrších 58, 135, 143, 147, 585, 587, 588, 589, 591, 593, 644, 991, 1138, 1596, 1650
Nad Kyselkou 156, 159, 178, 471, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 633, 640, 648, 738, 778, 852, 855, 1046, 1515, 1721, 1808
Nad Školou 151, 157, 160, 166, 167, 170, 235, 278, 304, 315, 326, 342, 1102, 1289, 1290, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1364, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1408, 1675, 1780, 1809
Nad Strání 671, 695, 733, 850, 1047, 1195, 1339, 1430, 1519, 1565, 1646, 1647, 1648, 1649, 1714, 1788
Náhorní 70, 71, 354, 385, 1187, 1314, 1332, 1333, 1379, 1702, 1703
Obvodní 605, 612, 618, 642, 786, 788, 789, 790, 792, 793, 797, 798, 803, 807, 865, 1110, 1111
Okálová 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1786
Ořechová 1623/5, 1615/7
Pampelišková 1522, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547
Pekárenská 1441, 1442, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491
Pivovarská 77, 162, 163, 164, 165, 279, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 346, 348, 350, 364, 383, 388, 863, 864, 866, 1133, 1317, 1361, 1377, 1435, 1513, 1685
Pobočná 20, 128, 129, 239, 284, 374, 1825
Pod Rušičkou 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606
Pod Skalkou 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 393, 1154, 1189, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1298, 1300, 1352, 1353, 1354, 1355, 1359, 1433, 1436, 1437, 1438, 1449, 1450, 1451, 1452, 1467, 1469, 1495, 1498, 1499, 1520, 1548, 1551, 1552, 1561, 1563, 1564, 1586, 1592, 1708, 1726, 1807
Pod Tyršovým vrchem 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692
Poštovní 232, 233, 280, 317, 925, 1124
Prosečská 132, 160, 474, 478, 492, 493, 494, 495, 498, 500, 511, 514, 522, 523, 530, 636, 654, 657, 669, 670, 675, 686, 719, 721, 722, 761, 762, 768, 773, 774, 776, 779, 787, 796, 808, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 843, 847, 1113, 1114, 1225, 1628, 1629, 1641, 1661, 1673, 1798
Rochlická 14, 15, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 135, 136, 141, 142, 273, 283, 297, 316, 362, 365, 366, 373, 1107, 1135, 1171, 1791, 1799
Rudolfova 1589/2, 1590/4, 1594/8, 1593/12
Rumburská 123, 1301, 1371, 1372, 1373
Rýmařovská 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027
Sedmidomky 137, 161, 799, 816, 820, 822, 1500, 1574
Seniorů 1207, 1208, 1209, 1210, 1610, 1616/5, 1617/7, 1618/9, 1619/11, 1620/13, 1621/15, 1622/17
Šikmá 241, 1367
Skloněná 1414
Skrytá 1765, 1770, 1773
Sladovnická 167, 171, 172, 175, 205, 309, 361, 369, 1082, 1190, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1331, 1550, 1566, 1627, 1739, 1740, 1790
Souběžná 592, 685, 804, 805, 1334, 1581, 1719
Svornosti 599, 626, 812, 813, 814, 815, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 880/1, 886/2, 881/3, 887/4, 882/5, 888/6, 883/7, 889/8, 884/9, 890/10, 885/11, 891/12, 892/14, 893/16, 894/18, 895/20, 896/22, 897/24, 898/26, 899/28, 900/30, 901/32, 902/34, 903/36, 904/38, 905/40, 906/42, 907/44, 908/46, 909/48, 910/50, 911/52, 912/54, 913/56, 914/58, 915/60, 916/62, 917/64, 918/66, 919/68, 920/70, 921/72, 922/74, 923/76, 924/78
Tanvaldská 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 67, 78, 91, 96, 98, 166, 168, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 242, 246, 261, 263, 269, 282, 287, 299, 305, 307, 313, 318, 325, 328, 329, 330, 336, 345, 375, 377, 384, 520, 854, 862, 873, 874, 879, 1083, 1106, 1108, 1115, 1122, 1132, 1136, 1141, 1177, 1182, 1309, 1320, 1323, 1360, 1363, 1366, 1380, 1382, 1458, 1459, 1504, 1585, 1625, 1660, 1677, 1679, 1728, 1811, 1812
Tulipánová 602, 604, 607, 611, 687, 717, 725, 726, 744, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1086, 1087, 1088, 1131, 1494, 1707, 1756
Tyršův vrch 150, 507, 571, 572, 573, 683, 689, 690, 712, 713, 718, 724, 729, 730, 731, 739, 741, 746, 747, 749, 750, 753, 758, 759, 760, 764, 771, 772, 791, 794, 795, 801, 802, 811, 821, 836, 839, 848, 1085, 1127, 1179, 1507, 1781, 1800
U Cihelny 860, 861, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1116, 1120, 1134, 1148, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1167, 1431, 1432, 1434, 1439, 1445, 1456, 1659, 1710, 1777, 1778, 1782, 1813, 1814
U Lesa 668, 674, 676, 679, 680, 681, 696, 1150, 1151, 1152, 1181, 1186, 1340, 1511
U Šamotky 413, 422, 423, 425, 426, 436, 437, 443, 453, 461, 464, 467, 473, 622, 673, 698, 700, 714, 728, 1153, 1156, 1163, 1169, 1172, 1642
U Sila 306, 310, 321, 340, 353, 358, 359, 360, 363, 1119, 1139, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1310, 1328, 1440, 1512, 1670, 1724
U Strže 291, 387, 389, 1374, 1787
U Studánky 501, 503, 508, 509, 800, 845, 1104, 1166, 1223, 1224, 1608, 1729, 1783
U Tělocvičny 228, 229, 230, 231, 871
Vinařská 379, 380, 381, 382, 859, 1089, 1091, 1330, 1362, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749
Vnější 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395
Vnitřní 370, 378, 1409, 1410, 1411, 1412, 1415, 1416
Východní 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 240, 245, 266, 270, 271, 274, 275, 276, 285, 290, 293, 301, 371, 877, 1299, 1312, 1318, 1319, 1386, 1446, 1447, 1448, 1455, 1463, 1505, 1509, 1510, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1597, 1607, 1640, 1658, 1715, 1718, 1727, 1741, 1794, 1795
Za Cukrárnou 531, 532, 533, 534, 720, 857, 858, 1669
Za Drogerií 144, 614, 615, 617, 658, 661, 663, 664, 666, 810, 1730
Za Kinem 149, 151, 519, 521, 526, 527, 528, 777, 849, 1185, 1587, 1588, 1678, 1716, 1717
Za Mlýnem 22, 143, 146, 148, 149, 300, 351, 352, 1117, 1175, 1742
Za Tratí 131, 138, 139, 155, 177, 181, 410, 411, 418, 419, 420, 427, 428, 432, 433, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 449, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 624, 637, 652, 653, 677, 706, 723, 743, 765, 767, 775, 780, 781, 784, 878, 1598, 1644, 1680, 1722
Zámecký vrch 1170, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1413, 1460
Zapadlá 545, 546, 547, 548, 550, 553, 554, 763, 783, 846, 987, 988, 1553, 1609, 1720, 1753
Zavřená 234, 295, 303, 314, 333, 335, 390, 391, 394, 399, 400, 867, 1079, 1146, 1257, 1292, 1293, 1294, 1296, 1297, 1307, 1356, 1357, 1358, 1365, 1517, 1572, 1645, 1754, 1764
Zvonková 236, 243, 244, 398, 1258, 1259, 1368, 1569