ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Libor Rygál
Ulice: 
Nad Školou
č.p.: 
278
PSČ: 
46311
Městská část: 
Liberec-Vratislavice nad Nisou
Telefon: 
482 323 263
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Školou 278
Vypsaná volná místa: 
100

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBĚHNE 23. 4. 2020, ALE BEZ DĚTÍ

 

  1. fáze zápisu probíhá od 6. 4. do 22. 4. 2020, tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://zapisyzs. liberec.cz/.
  2. fáze -Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného listu je nutné zaslat na sekretariát školy  do 23.4.2020 nebo ji dát do schránky školy (ve dvoře školy)

V mimořádných případech lze žádost vyzvednout na sekretariátu školy ve čtvrtek 23.4.2020 od 8,00 do 12,00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014 a k zápisu se musí přihlásit i rodiče dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020.

O třetí fázi, tj. rozhodnutí o přijetí, budete informování po skončení zápisu prostřednictvím webových stránek školy.

 

 

KRITÉRIA PRO SPÁDOVÉ DĚTI

 

Žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmouta to v souladu s § 36, odst. 7 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pomocné kritérium

1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky na ZÁKLADNÍ ŠKOLU, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace 

2. Spádové dítě, jejichž sourozenec/sourozenci je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace 

3. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

 

Ve školním roce 2020/2021 je předpoklad pro otevření pěti prvních tříd.

 

Mgr. Libor Rygál, ředitel školyŠkola nabízí:

  • nově zrekonstruované prostory kmenových i odborných učeben vybavené interaktivní technikou,
  • bezpečné klima, osobnostně-sociální rozvoj dětí,
  • školní poradenské pracoviště, speciálního pedagoga, asistenty pedagoga, školního psychologa,
  • školní družinu pro 1. – 2. ročník denně od 6:30 do 16:30,
  • pestrou nabídku zájmových kroužků - Hip Hop, Krav Maga, keramika, výtvarné kroužky, kytara, klavír, basketbal, florbal, judo
  • jídelnu s možností výběru dvou jídel každý den.

Naše škola je kompletní základní školou, kterou tvoří ucelený areál sdružující základní školu, školní družinu, školní jídelnu, dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště a beach volleybalový areál.

Část obce: Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
Ulice Číslo popisné / orientační
Borůvková 2, 12, 19, 20, 36, 40, 41, 133, 146, 148, 154, 162, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 180, 182, 183, 185, 1123, 1128, 1129, 1462, 1801, 1805
Chmelařská 127, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 1599
Dlážděná 331, 334, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429
Dlouhomostecká 45, 46, 47, 48, 50, 51, 145, 163, 176, 262, 561, 595, 672, 682, 684, 691, 692, 699, 703, 705, 727, 732, 752, 766, 770, 842, 851, 1081, 1084, 1090, 1105, 1137, 1144, 1147, 1178, 1288, 1630, 1631, 1635, 1636, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1709, 1774, 1775
Donská 169, 356, 396, 397, 868, 869, 875, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 1221, 1261, 1262, 1303, 1305, 1316, 1378, 1560, 1704
Dopravní 121, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 613, 646, 659, 660, 665, 697, 711, 715, 716, 736, 745, 757, 844, 989, 1174, 1508, 1664, 1789
Dřevařská 64, 66, 153, 308, 327, 355, 395, 568, 870, 876, 1142, 1143, 1155, 1222, 1370, 1375, 1376, 1381, 1637
K Mojžíšovu prameni 560, 563, 565, 566, 567, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 688, 704, 737, 748, 751, 806, 840, 1118, 1125, 1662, 1663, 1665, 1681, 1682, 1683, 1705, 1706, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1779
Kapraďová 386, 872, 926, 992, 993, 994, 995
Kořenovská 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 288, 986, 1080, 1130, 1180, 1183, 1184, 1188, 1337, 1501, 1518, 1570, 1573, 1584, 1595, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1674, 1684, 1750
Kozácká 392, 928, 929, 930, 931, 932, 990, 1304, 1306, 1308, 1311, 1315, 1369, 1514, 1583, 1639, 1792
Krajní 1575/2, 1576/4, 1577/6, 1578/8, 1579/10, 1580/12
Krajová 598, 600, 638, 649, 709, 755, 785, 853, 972, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1078, 1582, 1818
Křivá 182, 183, 184, 1338, 1516, 1711, 1712, 1752, 1776
Křížová 1611/1, 1612/3, 1613/6, 1614/8
Kunratická 140, 141, 152, 155, 156, 157, 174, 179, 185, 286, 302, 1140, 1145, 1149, 1168, 1173, 1176, 1443, 1444, 1457, 1503, 1506, 1549, 1810
Leknínová 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1191, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199, 1465, 1497, 1521
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou 1464
Lovecká 372, 1109, 1329
Májová 27, 28, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 260, 1126, 1466, 1666, 1667, 1668
Na Břehu 63, 73, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 323, 349, 376, 1313, 1502
Na Hroudě 555, 556, 558, 1643
Na Rozcestí 597, 639, 809
Na Skalce 1732, 1734, 1737, 1738
Na Vrších 58, 135, 143, 147, 585, 587, 588, 589, 591, 593, 644, 991, 1138, 1596, 1650
Nad Kyselkou 156, 159, 178, 471, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 633, 640, 648, 738, 778, 852, 855, 1046, 1515, 1721, 1808
Nad Školou 151, 157, 160, 166, 167, 170, 235, 278, 304, 315, 326, 342, 1102, 1289, 1290, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1364, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1408, 1675, 1780, 1809
Nad Strání 671, 695, 733, 850, 1047, 1195, 1339, 1430, 1519, 1565, 1646, 1647, 1648, 1649, 1714, 1788
Náhorní 70, 71, 354, 385, 1187, 1314, 1332, 1333, 1379, 1702, 1703
Obvodní 605, 612, 618, 642, 786, 788, 789, 790, 792, 793, 797, 798, 803, 807, 865, 1110, 1111
Okálová 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1786
Ořechová 1623/5, 1615/7
Pampelišková 1522, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547
Pekárenská 1441, 1442, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491
Pivovarská 77, 162, 163, 164, 165, 279, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 346, 348, 350, 364, 383, 388, 863, 864, 866, 1133, 1317, 1361, 1377, 1435, 1513, 1685
Pobočná 20, 128, 129, 239, 284, 374, 1825
Pod Rušičkou 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606
Pod Skalkou 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 393, 1154, 1189, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1298, 1300, 1352, 1353, 1354, 1355, 1359, 1433, 1436, 1437, 1438, 1449, 1450, 1451, 1452, 1467, 1469, 1495, 1498, 1499, 1520, 1548, 1551, 1552, 1561, 1563, 1564, 1586, 1592, 1708, 1726, 1807
Pod Tyršovým vrchem 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692
Poštovní 232, 233, 280, 317, 925, 1124
Prosečská 132, 160, 474, 478, 492, 493, 494, 495, 498, 500, 511, 514, 522, 523, 530, 636, 654, 657, 669, 670, 675, 686, 719, 721, 722, 761, 762, 768, 773, 774, 776, 779, 787, 796, 808, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 843, 847, 1113, 1114, 1225, 1628, 1629, 1641, 1661, 1673, 1798
Rochlická 14, 15, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 135, 136, 141, 142, 273, 283, 297, 316, 362, 365, 366, 373, 1107, 1135, 1171, 1791, 1799
Rudolfova 1589/2, 1590/4, 1594/8, 1593/12
Rumburská 123, 1301, 1371, 1372, 1373
Rýmařovská 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027
Sedmidomky 137, 161, 799, 816, 820, 822, 1500, 1574
Seniorů 1207, 1208, 1209, 1210, 1610, 1616/5, 1617/7, 1618/9, 1619/11, 1620/13, 1621/15, 1622/17
Šikmá 241, 1367
Skloněná 1414
Skrytá 1765, 1770, 1773
Sladovnická 167, 171, 172, 175, 205, 309, 361, 369, 1082, 1190, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1331, 1550, 1566, 1627, 1739, 1740, 1790
Souběžná 592, 685, 804, 805, 1334, 1581, 1719
Svornosti 599, 626, 812, 813, 814, 815, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 880/1, 886/2, 881/3, 887/4, 882/5, 888/6, 883/7, 889/8, 884/9, 890/10, 885/11, 891/12, 892/14, 893/16, 894/18, 895/20, 896/22, 897/24, 898/26, 899/28, 900/30, 901/32, 902/34, 903/36, 904/38, 905/40, 906/42, 907/44, 908/46, 909/48, 910/50, 911/52, 912/54, 913/56, 914/58, 915/60, 916/62, 917/64, 918/66, 919/68, 920/70, 921/72, 922/74, 923/76, 924/78
Tanvaldská 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 67, 78, 91, 96, 98, 166, 168, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 242, 246, 261, 263, 269, 282, 287, 299, 305, 307, 313, 318, 325, 328, 329, 330, 336, 345, 375, 377, 384, 520, 854, 862, 873, 874, 879, 1083, 1106, 1108, 1115, 1122, 1132, 1136, 1141, 1177, 1182, 1309, 1320, 1323, 1360, 1363, 1366, 1380, 1382, 1458, 1459, 1504, 1585, 1625, 1660, 1677, 1679, 1728, 1811, 1812
Tulipánová 602, 604, 607, 611, 687, 717, 725, 726, 744, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1086, 1087, 1088, 1131, 1494, 1707, 1756
Tyršův vrch 150, 507, 571, 572, 573, 683, 689, 690, 712, 713, 718, 724, 729, 730, 731, 739, 741, 746, 747, 749, 750, 753, 758, 759, 760, 764, 771, 772, 791, 794, 795, 801, 802, 811, 821, 836, 839, 848, 1085, 1127, 1179, 1507, 1781, 1800
U Cihelny 860, 861, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1116, 1120, 1134, 1148, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1167, 1431, 1432, 1434, 1439, 1445, 1456, 1659, 1710, 1777, 1778, 1782, 1813, 1814
U Lesa 668, 674, 676, 679, 680, 681, 696, 1150, 1151, 1152, 1181, 1186, 1340, 1511
U Šamotky 413, 422, 423, 425, 426, 436, 437, 443, 453, 461, 464, 467, 473, 622, 673, 698, 700, 714, 728, 1153, 1156, 1163, 1169, 1172, 1642
U Sila 306, 310, 321, 340, 353, 358, 359, 360, 363, 1119, 1139, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1310, 1328, 1440, 1512, 1670, 1724
U Strže 291, 387, 389, 1374, 1787
U Studánky 501, 503, 508, 509, 800, 845, 1104, 1166, 1223, 1224, 1608, 1729, 1783
U Tělocvičny 228, 229, 230, 231, 871
Vinařská 379, 380, 381, 382, 859, 1089, 1091, 1330, 1362, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749
Vnější 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395
Vnitřní 370, 378, 1409, 1410, 1411, 1412, 1415, 1416
Východní 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 240, 245, 266, 270, 271, 274, 275, 276, 285, 290, 293, 301, 371, 877, 1299, 1312, 1318, 1319, 1386, 1446, 1447, 1448, 1455, 1463, 1505, 1509, 1510, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1597, 1607, 1640, 1658, 1715, 1718, 1727, 1741, 1794, 1795
Za Cukrárnou 531, 532, 533, 534, 720, 857, 858, 1669
Za Drogerií 144, 614, 615, 617, 658, 661, 663, 664, 666, 810, 1730
Za Kinem 149, 151, 519, 521, 526, 527, 528, 777, 849, 1185, 1587, 1588, 1678, 1716, 1717
Za Mlýnem 22, 143, 146, 148, 149, 300, 351, 352, 1117, 1175, 1742
Za Tratí 131, 138, 139, 155, 177, 181, 410, 411, 418, 419, 420, 427, 428, 432, 433, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 449, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 624, 637, 652, 653, 677, 706, 723, 743, 765, 767, 775, 780, 781, 784, 878, 1598, 1644, 1680, 1722
Zámecký vrch 1170, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1413, 1460
Zapadlá 545, 546, 547, 548, 550, 553, 554, 763, 783, 846, 987, 988, 1553, 1609, 1720, 1753
Zavřená 234, 295, 303, 314, 333, 335, 390, 391, 394, 399, 400, 867, 1079, 1146, 1257, 1292, 1293, 1294, 1296, 1297, 1307, 1356, 1357, 1358, 1365, 1517, 1572, 1645, 1754, 1764
Zvonková 236, 243, 244, 398, 1258, 1259, 1368, 1569
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1003465216 Přijato Běžné třídy
2 1014070784 Přijato Běžné třídy
3 1923886592 Přijato Běžné třídy
4 1982881024 Přijato Běžné třídy
5 2063649792 Přijato Běžné třídy
6 2273644874 Přijato Běžné třídy
7 2531630081 Přijato Běžné třídy
8 2580805632 Přijato Běžné třídy
9 2625900811 Přijato Běžné třídy
10 2664328192 Přijato Běžné třídy
11 2729759232 Přijato Běžné třídy
12 2910260224 Přijato Běžné třídy
13 3068874648 Přijato Běžné třídy
14 3081184256 Přijato Běžné třídy
15 3182234624 Přijato Běžné třídy
16 3268012161 Přijato Běžné třídy
17 3275642144 Přijato Běžné třídy
18 3644528647 Přijato Běžné třídy
19 3691768324 Přijato Běžné třídy
20 3721651712 Přijato Běžné třídy
21 3788601649 Přijato Běžné třídy
22 3953658881 Přijato Běžné třídy
23 4174372864 Přijato Běžné třídy
24 4175403525 Přijato Běžné třídy
25 4179424778 Přijato Běžné třídy
26 4297906816 Přijato Běžné třídy
27 4320232966 Přijato Běžné třídy
28 4378352968 Přijato Běžné třídy
29 4412183044 Přijato Běžné třídy
30 4637733632 Přijato Běžné třídy
31 4783351296 Přijato Běžné třídy
32 4808302016 Přijato Běžné třídy
33 4824337408 Přijato Běžné třídy
34 4974005056 Přijato Běžné třídy
35 4989805664 Přijato Běžné třídy
36 5058181376 Přijato Běžné třídy
37 5060107776 Přijato Běžné třídy
38 5082247168 Přijato Běžné třídy
39 5156514816 Přijato Běžné třídy
40 5175921408 Přijato Běžné třídy
41 5217562624 Přijato Běžné třídy
42 5253203008 Přijato Běžné třídy
43 5299747842 Přijato Běžné třídy
44 5321533443 Přijato Běžné třídy
45 5401566976 Přijato Běžné třídy
46 5513886976 Přijato Běžné třídy
47 5841002244 Přijato Běžné třídy
48 5847995904 Přijato Běžné třídy
49 5974754816 Přijato Běžné třídy
50 5994856448 Přijato Běžné třídy
51 6027460608 Přijato Běžné třídy
52 6442511488 Přijato Běžné třídy
53 6513033088 Přijato Běžné třídy
54 6694532096 Přijato Běžné třídy
55 6795314176 Přijato Běžné třídy
56 6811745288 Přijato Běžné třídy
57 6812261124 Přijato Běžné třídy
58 6886528512 Přijato Běžné třídy
59 6945733376 Přijato Běžné třídy
60 6983374336 Přijato Běžné třídy
61 7521410304 Přijato Běžné třídy
62 7527852544 Přijato Běžné třídy
63 7560240384 Přijato Běžné třídy
64 7687497216 Přijato Běžné třídy
65 7963350592 Přijato Běžné třídy
66 8119404688 Přijato Běžné třídy
67 8306705152 Přijato Běžné třídy
68 8410606592 Přijato Běžné třídy
69 8421410304 Přijato Běžné třídy
70 8536868864 Přijato Běžné třídy
71 8552241664 Přijato Běžné třídy
72 8663879424 Přijato Běžné třídy
73 8840784128 Přijato Běžné třídy
74 8879298112 Přijato Běžné třídy
75 8892552966 Přijato Běžné třídy
76 9153378368 Přijato Běžné třídy
77 9285990453 Přijato Běžné třídy
78 9300018688 Přijato Běžné třídy
79 9368492032 Přijato Běžné třídy
80 9370842624 Přijato Běžné třídy
81 9375596608 Přijato Běžné třídy
82 9393065728 Přijato Běžné třídy
83 9457981952 Přijato Běžné třídy
84 9487681533 Přijato Běžné třídy
85 9582008323 Přijato Běžné třídy
86 9607491842 Přijato Běžné třídy
87 9622653446 Přijato Běžné třídy
88 9673847552 Přijato Běžné třídy
89 9678980608 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 17.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 1872543488 Odloženo
2 2942013446 Odloženo
3 3060822272 Odloženo
4 3477530624 Odloženo
5 3552842078 Odloženo
6 5466383104 Odloženo
7 5561131008 Odloženo
8 6332120325 Odloženo
9 6360142688 Odloženo
10 6507361921 Odloženo
11 6566017536 Odloženo
12 7233721652 Odloženo
13 7656741127 Odloženo
14 7661797376 Odloženo
15 7752141312 Odloženo
16 7872459521 Odloženo
17 7876883744 Odloženo
18 8506253056 Odloženo
19 8545495046 Odloženo
20 9327634304 Odloženo
21 9915172352 Odloženo