Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace