Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace