Vstup do systému

Zadejte křestní jméno dítěte
Zadejte příjmení dítěte
Formát: 28.6.2020

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
6. 4. 2020 - 22. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
23. 4. 2020
dle pokynů spádových ZŠ
 
3.
Vyhodnocování žádostí
do 30 dní od sběru žádostí
 
 

 

Upozornění:

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do základních škol zřizovaných SML (v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Průběh zápisu“ na tomto portálu.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2020,

kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

v Liberci.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
21
Podaných žádostí: 
1110
Přijatých žáků: 
1061
Přijatých spádových: 
861
Nepřijatých žáků: 
16
Vypsaných volných míst: 
1090
Vygenerovaných žádostí: 
1344
Přerušení správního řízení: 
23
Odložení školní docházky: 
128
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1381
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
17
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
235

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
501001
405005
30375042
20137270164
1589620711109
Celkem dětí5107623911321

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí6 let7 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
3206
2489114
Celkem vícenásobně přijatých dětí50959 dětí \ 120 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 61 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do spádových základních škol v Liberci,
  • elektronická podpora zápisů do spádových základních škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k povinné školní docházce, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do spádových ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,
  • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí jednotlivým spádovým základním školám,
  • zjednodušit administraci vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ v Liberci,
  • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé spádové školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer (verze 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.