Vstup do systému

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
6. 4. 2020 - 22. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
23. 4. 2020
dle pokynů spádových ZŠ
 
3.
Vyhodnocování žádostí
do 30 dní od sběru žádostí
 
 

 

Upozornění:

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do základních škol zřizovaných SML (v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Průběh zápisu“ na tomto portálu.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2020,

kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

v Liberci.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
21
Podaných žádostí: 
1107
Přijatých žáků: 
1055
Přijatých spádových: 
852
Nepřijatých žáků: 
12
Vypsaných volných míst: 
1080
Vygenerovaných žádostí: 
1355
Přerušení správního řízení: 
2
Odložení školní docházky: 
208
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1382
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
17
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
235

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města LiberceVe spádové školeMimo město
8letí1 ( 1 / 0 )1 ( 1 / 0 )1 ( 1 / 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
7letí241 ( 234 / 1 )231 ( 224 / 1 )214 ( 195 / 0 / 12 )10 ( 10 / 0 )
6letí864 ( 819 / 12 )803 ( 768 / 7 )732 ( 654 / 3 / 48 )61 ( 51 / 5 )
5letí5 ( 4 / 0 )5 ( 4 / 0 )4 ( 3 / 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
Celkem dětí1111 ( 1058 / 13 )1040 ( 997 / 8 )951 ( 853 / 3 / 60 )71 ( 61 / 5 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
405005
30326038
20132250157
1591121011127
Celkem dětí5108024111327

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí6 let7 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
3206
24410108
Celkem vícenásobně přijatých dětí461056 dětí \ 114 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 58 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do spádových základních škol v Liberci,
  • elektronická podpora zápisů do spádových základních škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k povinné školní docházce, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do spádových ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,
  • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí jednotlivým spádovým základním školám,
  • zjednodušit administraci vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ v Liberci,
  • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé spádové školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer (verze 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.