Vstup do systému

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
3. 4. 2018 - 25. 4. 2018
 
2.
Sběr žádostí
26. 4. 2018
 
3.
Vyhodnocování žádostí
do 30 dní od sběru žádostí

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2018, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci vyhláška ke stažení

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 
Počet škol: 
20
Podaných žádostí: 
1066
Přijatých žáků: 
1019
Přijatých spádových: 
826
Nepřijatých žáků: 
17
Vypsaných volných míst: 
1126
Vygenerovaných žádostí: 
1414
Přerušení správního řízení: 
4
Odložení školní docházky: 
217
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1256
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
15
Děti bez určené spádové školy: 
2
Loňské odklady školní docházky: 
177

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí5 let6 let7 letPočet dětí celkem
40011
3016117
2113622159
Celkem115224177

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí5 let6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
30206
21497114
Celkem vícenásobně přijati žáci151759 žáků \ 120 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 61 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec,
  • elektronická podpora zápisů do základních škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k povinné školní docházce, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,
  • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí jednotlivým základním školám zřizovaným SML,
  • zjednodušit administraci vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
  • poskytnou informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ zřizovaných SML,
  • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé školy,

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.